Hypotheek-, pensioen- en beleggingsadvies

Veel particulieren verkeren in financiële onzekerheid omtrent hun toekomst.
Niet alleen door de aanhoudende crisis, maar ook doordat hun privésituatie wijzigt door bijvoorbeeld een scheiding.

Bernold kan objectief in beeld krijgen wat hun positie is omtrent hun beleggingen, hypotheek en pensioenaanspraken.
Als de onzekerheid gerechtvaardigd is, komt Bernold met een volledig onafhankelijk advies om de risicofactoren te verkleinen of op te heffen.