Een breed scala aan activiteiten

Arbitragewerk voor de Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel kan mij als arbiter aanstellen om tot een bindend oordeel te komen inzake een conflict tussen partijen.
Als arbiter breng ik mijn financiële en bedrijfseconomische deskundigheid en ervaring in.
Uitgangspunten voor het wijzen van een arbitraal vonnis zijn redelijkheid en billijkheid.

Andere partijen dan de Kamer van Koophandel kunnen mij ook als arbiter benoemen.

 

Financieel advies voor de Ondernemingsraad (OR) bij Trainiac

Trainiac is een trainingsorganisatie voor OndernemingsRaden en MedezeggenschapsRaden.
Ik treed daar op als financieel specialist.
Ik ondersteun Ondernemingsraden bij het interpreteren van financiele informatie van de organisatie zoals de jaarrekening.
Tevens sta ik Ondernemingsraden bij, bij de financiële aspecten van een op handen zijnde reorganisatie bijvoorbeeld.

De werkgever vraagt de ondernemingsraad om advies in geval van een belangrijk besluit over organisatorisch of financieel economische zaken. U kunt hierbij denken aan het aantrekken of verstrekken van krediet, het doen van een grote investering en belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur, waaronder het wijzigen van de zeggenschap in de onderneming, fusie, overname, reorganisatie e.d.

De OR en het beoordelen van financiële adviesaanvragen
Het beoordelen van dergelijke financiële adviesaanvragen is vaak zeer complex en vragen om uitleg. Ik maakt de financiële componenten van de adviesaanvraag voor u inzichtelijk in heldere en duidelijke verwoording. Ik begeleid de ondernemingsraad bij het formuleren van de juiste vragen over de adviesaanvraag en wijs de ondernemingsraad waar mogelijk op alternatieven.

De Ondernemingsraad en de Jaarrekening
Het trekken van de juiste conclusie uit de jaarrekening valt nog niet mee. Voor de OR is de jaarrekening een belangrijke peiler om te zien wat de financiële positie van de organisatie is. Ik ben niet alleen in staat om de OR inzicht te geven in de jaarrekening, maar kan de ondernemingsraad tevens adviseren bij het stellen van de juiste inhoudelijke vragen over de jaarrekening. Zo kunt u als ondernemingsraad een beter inhoudelijke bijdrage leveren aan het succes van uw organisatie.

 

Coaching van studenten Hoge School Rotterdam bij opzetten onderneming.

Als ondernemer treed ik op als Coach bij de Sector Commerciele Economie richting Small Business & Retail Management.
Dit betekent dat ik studenten begeleid bij het opzetten van ondernemingen.