De juiste plek weten te vinden

Twee jonge vrouwen wilden samen een Horecabedrijf beginnen. Talent en inzet is meer dan genoeg aanwezig. Gelukkig beseften ze dat ze op ondernemersgebied niet over voldoende kennis en ervaring beschikten. Ze klopten aan bij Bernold voor advies en ondersteuning.

Ze hadden een Horecaonderneming binnen een franchiseketen op het oog. Samen met Bernold wordt de rechtsvorm besproken, de praktische consequenties van deze franchiseformule onder de loep genomenen de financieringsmogelijkheden bekeken.

De bottleneck is de locatie en de huurovereenkomst. De dames hebben een A-locatie in gedachten, maar de huur is erg hoog. Ook na bemiddeling blijven de huurvoorwaarden niet acceptabel en onverantwoord. Ze moeten hun enthousiasme opzij zetten zien toch af van deze standplaats.

Inmiddels zijn er op deze locatie al diverse ondernemers 'gestruikeld' en hebben de jonge onderneemsters een stek gevonden die wél past bij hun financiële ambities. En serveren ze geweldige koffie...