Calamiteiten en Claims bij verzekeringsmaatschappijen

Een calamiteit is op zich al erg genoeg. U wilt er dan toch zo min mogelijk financiële schade van hebben?
Laat daarom Bernold beoordelen of het claimen van de schade bij uw verzekeringsmaatschappij zin heeft. De beoordeling vindt plaats op grond van de aard van de schade, de verzekeringspolis en de economische haalbaarheid.

Is het antwoord ja, dan is Bernold zeer bedreven in het claimen en laten uitbetalen van schadevergoeding. Door de pragmatische inslag, handelsgeest, zakeninstinct en financiële deskundigheid is Bernold in staat om maximale uitkeringen binnen te halen.
Beter zelfs dan de beste advocaat!

Het maakt niet uit wat de aard is van de schade: bedrijfsschade, inboedelschade, ongevallenletselschade, brandschade, bedrijfsongevallenschade etc.
Bernolds motto is: "In de brand is uit de brand!"